Witaj

Godziny otwarcia biblioteki szkolnej:  Co u nas słychać? Regulamin biblioteki szkolnej Informacje dla rodziców Nowości Lista lektur szkolnych Kornel Makuszyński Olga Tokarczuk e - biblioteka

Biblioteka

Godziny otwarcia biblioteki szkolnej: 

Zasady funkcjonowania biblioteki
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego  w Wałczu

w okresie epidemii COVID – 19

 

Na czas trwającej pandemii COVID-19 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa wprowadzone zostają nowe zasady, do których przestrzegania zobowiązane są wszystkie osoby korzystające z biblioteki szkolnej.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.
  z 2019 r. poz. 59 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
  i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.
  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19( Dz. U z 2020r. poz. 493),
 • Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz  z 2020 r. poz. 322, 374 567),
 • Wytyczne epidemiologiczne,
 • Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych –edukacja wczesnoszkolna z dnia 14 maja 2020r.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020r. w  sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 

 1. Biblioteka szkolna będzie czynna od 1 czerwca 2020r. w godzinach: 9.00 – 12.30 ze szczególnymi ograniczeniami spowodowanymi walką z pandemią COVID-19.
 2. Nauczyciel bibliotekarz, podczas wykonywania obowiązków, jest zobowiązany do stosowania środków ochrony osobistej ( maseczka lub przyłbica, rękawiczki).
 3. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość między: współpracownikami oraz czytelnikami (min.1,5 metra odstępu).
 4. Do przedsionka biblioteki wchodzi tylko 1 osoba (ze względu na wymogi bezpieczeństwa). Pozostali uczniowie lub rodzice oczekują przed wejściem w bezpiecznej odległości oznaczonej liniami.
 5. Pomieszczenia biblioteki będą systematycznie wietrzone, a powierzchnie wspólne  np. klamki, drzwi wejściowe, poręcze, blaty, oparcia krzeseł zostaną odkażone.
 6. W sytuacji pojawienia się podejrzenia lub stwierdzenia przypadku zakażenia koronawirusem  wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt - zgodnie zaleceniami GIS, a także z zasadami opisanymi w szkolnych procedurach dotyczących bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID.

 

ZASADY PRZYJMOWANIA  ZWROTÓW MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH PRZEZ NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ.

 

 

 1. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, również czasopisma.
 2. Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach wynosi:
 • w przypadku powierzchni plastikowych (np. okładki książek, płyty itp.)
  - do 72 godzin;
 • w przypadku tektury i papieru  - do 24 godzin.

 

 1. W związku z zagrożeniem zarażeniem koronowirusem dostęp do czytelni, księgozbioru, katalogów, ICIM  i czasopism zostaje wstrzymany.
 2. W tym okresie bibliotekarze przyjmują zwroty podręczników, książki i inne materiały biblioteczne.
 3. Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 4. Przyjęte książki będą oznaczone datą zwrotu, a następnie odizolowane do zakończenia wymaganej kwarantanny – do 4 dni.
 5. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu.
 6. Obsługa czytelnika będzie ograniczona do minimum ze względu na konieczność zachowania dystansu społecznego w zamkniętych pomieszczeniach.

 

ORGANIZACJA PRACY SZKOLNEJ BIBLIOTEKI.

 

 1. Osoby korzystające z biblioteki wchodzą bocznym wejściem , od strony boiska szkolnego.
 2. Każdy uczeń/rodzic, aby dokonać zwrotu wypożyczonych pozycji, przychodzi do biblioteki w wyznaczonym terminie, zgodnym z harmonogramem udostępnionym na stronie internetowej szkoły i na platformie LIBRUS.
 3. Nauczyciel bibliotekarz może kontaktować się z rodzicem/uczniem poprzez platformę Librus w celu wyjaśnienia spraw dotyczących wypożyczeń i zwrotów.
 4. Nauczyciele bibliotekarze zamieszczają regularnie informacje o zbiorach bibliotecznych, przygotowują materiały do wykorzystania, opisy polecanych książek itp.  na stronie internetowej szkoły, w zakładce „e-biblioteka”.
 5. Osoby dokonujące zwrotu podręczników oraz książek są zobowiązane do:
  • zapakowania  ich w reklamówkę lub karton, który należy  opisać na zewnątrz: imię i nazwisko ucznia, klasa, ilość zwracanych książek, podręczników (bibliotekarz w obecności osoby zwracającej książki i podręczniki sprawdzi ich ilość oraz stan techniczny);
  • odkupienia pozycji zniszczonych bądź zagubionych i dostarczenia ich do biblioteki szkolnej do dnia 24 czerwca 2020r;
  • posiadania maseczek oraz rękawiczek.

                                    

 

HARMONOGRAM ZWROTU KSIĄŻEK I PODRĘCZNIKÓW
W ROKU SZKOLNYM  2019/2020:

 

8.06.2020r.:

 • Klasa II  A – 9.00-10.00
 • Klasa II  B – 10.00-11.00
 • Klasa III A – 11.00-12.00

 

9.06.2020r.:

 • Klasa III B – 9.00-10.00
 • Klasa V A – 10.00-11.00
 • Klasa V B – 11.00-12.00

 

10.06.2020r.:

 • Klasa V C – 9.00-10.00
 • Klasa V D – 10.00-11.00
 • Klasa VI A – 11.00-12.00

 

15.06.2020r.:

 • Klasa VI B – 9.00-10.00
 • Klasa VI C – 10.00-11.00
 • Klasa VI D – 11.00-12.00

 

 

19.06.2020r.:

 • Klasa VIII A – 9.00-10.00
 • Klasa VIII B – 10.00-11.00
 • Klasa VIII C – 11.00-12.00

 

22.06.2020r.:

 • Klasa I A – 9.00-10.00
 • Klasa I B – 10.00-11.00
 • Klasa IV A – 11.00-12.00

23.06.2020r.:

 • Klasa VII A – 9.00-10.00
 • Klasa VII B – 10.00-11.00
 • Klasa VII C – 11.00-12.00

„Wszystko, co we mnie dobre,

zawdzięczam książce".

                 Maksym Gorki

Poniedziałek: 8.00 – 15.30

Wtorek: 8.00 – 15.30

Środa: 8.00 – 14.00

Czwartek: 8.00 – 15.30

Piątek: 8.00 – 15.30

 

 

Zapraszamy


 

Nauczyciele bibliotekarze:

Karolina Adamkiewicz

Sławomira Kowalczuk

 

 

 


 

PLAN PRACY BIBLIOTEKI

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

 

          

Cele:

1. Zaspokojenie potrzeb uczniów i nauczycieli związanych z realizacją programu profilaktyczno – wychowawczego szkoły.

 2. Przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji.

 3. Kształtowanie zainteresowań czytelniczych.

 4. Praca z aktywem czytelniczym, współpraca z nauczycielami, rodzicami

 i bibliotekarzami.

 5. Przybliżenie sylwetki patrona szkoły społeczności szkolnej i pozaszkolnej.

 6. Doskonalenie warsztatu pracy, samokształcenie i doskonalenie zawodowe.

 7. Wyposażenie uczniów w podręczniki szkolne i ćwiczenia.

 8. Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną i Biblioteką Pedagogiczną w zakresie rozwijania  zainteresowań czytelniczych uczniów.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Wałczu
  ul. Robotnicza 23
  78-600 Wałcz
 • tel./fax (67) 387 30 55

Galeria zdjęć