• Informacje bieżące

     Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2023/24

     wynosi 40 zł od rodziny.

     Wpłatę na RR można dokonać przelewem

     na konto 05 1020 2847 0000 1702 0140 3997


     UBEZPIECZENIE

     Rodzice ubezpieczają dzieci od nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.